Aplikácie

Aký je postup liečby kmeňovými bunkami?

Prvým krokom je vstupná konzultácia – osobná, mailom, telefonicky. V prípade emailovej komunikácie je potrebné zaslať lekárske správy, prípadne výsledky MR, CT, laboratórne vyšetrenia. Stav pacienta skonzultujú lekári z rôznych lekárskych odborov a navrhnú možnosti liečby. 7-10 dní pred aplikáciou pacient absolvuje vstupné laboratórne vyšetrenia. Pacient tiež vyplní dotazník o užívaných liekoch, alergiách, operačných zákrokoch, ochoreniach. Rozhodnutie, ktoré lieky sa prípadne musia vylúčiť pred aplikáciou sa posudzuje individuálne.

V deň aplikácie sa pacient ráno dostaví do Nemocnice Malacky. Personál pacienta sprevádza na Nadštandardné oddelenie. Na oddelení pacient alebo jeho zákonný zástupca absolvuje administratívny príjem. Zdravotnícky personál pacientovi vysvetlí celý priebeh aplikácie a všetky  potrebné informácie.

V izbe pacienta na lôžku zdravotná sestra zmeria pacientovi teplotu, tlak krvi, pulz a saturáciu kyslíkom. Nasleduje samotný odber krvi pacienta. Odoberá sa krv na prípravu plazmy, ktorá slúži ako nosič kmeňových buniek a tiež na kontrolné laboratórne vyšetrenia darcu a príjemcu v deň podania. Ak je pacient nepokojný, alebo je pacientom dieťa, ktoré vyžaduje špeciálny prístup, je možné podať utlmujúci sirup na ukľudnenie. Po zavedení kanyly do žily je podávaný liek s obsahom kortikoidov ako imunosupresívum – (dávka podľa váhy a veku pacienta), aby sa predišlo alergickej reakcii.

Izby s lôžkami pre pacientov

Príprava  a aplikácia s obsahom kmeňových buniek

Intravenózna (i.v. aplikácia – do žily)
Príprava produktu s obsahom kmeňových buniek trvá cca 40 – 50 min.  Ten je okamžite aplikovaný pacientovi. Intravenózna aplikácia (do žily) trvá následne cca 30-40 min. Po ňom nasleduje znova podanie Dexametazonu (dávka podľa váhy a veku pacienta). Následne pacient ostáva cca 2-3 hod na lôžku na pozorovanie odborným zdravotníckym personálom.

Intratekálna aplikácia (i.t. – do miechového kanála)
je možná v prípade, ak má pacient výsledky hemokoagulačných vyšetrení v norme. Príprava produktu s obsahom kmeňových buniek trvá cca 50 – 60 min.  Ten je čo najskôr aplikovaný pacientovi na na operačnej sále, za prísne aseptických podmienok v lokál. anestézii 1% mesocainom s použitím atraumatickej ihly v oblasti L3-L5. Aplikuje sa 1-2 ml mezenchymálnych kmeňových buniek (množstvo podľa veku a váhy pacienta). Lekár (anesteziológ) pred zákrokom pacientovi vysvetlí postup a zavedie kmeňové bunky priamo do miechového kanála. Intratekálna aplikácia sa vykonáva pred alebo po predošlej aplikácii kmeňových buniek do žily. Ak sa vykonáva pred aplikáciou do žily, pacientovi je najprv podaný Dexametazón (dávka podľa veku a váhy pacienta). Po zákroku je pacient prevezený na izbu, kde musí 3-4 hodiny ležať na chrbte, aby nedošlo ku post-punkčným komplikáciám. Pacient po aplikácii zostáva monitorovaný niekoľko hodín, prípadne noc v nemocnici pod lekárskym dozorom. Pacient je prepustený domov najskôr po 4 hodinách.

Počet a interval medzi dvoma aplikáciami
Interval medzi dvoma aplikáciami sa mení od niekoľkých dní až týždňov podľa diagnózy a pokynov lekára. Počet aplikácií sa môže líšiť v závislosti od pacienta a diagnózy. Účinnosť liečby sa líši u každého pacienta v závislosti od typu ochorenia, poškodenia. Aplikácie odporúčame kombinovať s vhodnou rehabilitáciou, pobytom v hyperbarickej komore. V závislosti od ochorenia je možné navrhnúť užívanie výživových doplnkov, ktoré zvýšia výhody liečby kmeňovými bunkami.

Lokálne aplikácie
Lokálne aplikácie vykonávame v spolupráci s Nemocnicou Malacky. Pacient sa objednáva na vstupnú konzultáciu v chirurgickej ambulancii na presný čas prostredníctvom call centra +421 34 28 29 700.
V prípade lokálnych aplikácii (kĺby a chronické rany ) nájdete všetky potrebné informácie na stránke www.liecbabunkami.sk