Liečba

Bunková terapia známa aj ako regeneratívna medicína je pomerne nový odbor medicíny zameraný na procesy tvorby, inžinierstva a regenerácie ľudských buniek, tkanív a orgánov za účelom obnovy alebo dosiahnutia ich normálnych funkcií. Táto oblasť je prísľubom, že poškodené tkanivá a orgány je možné „opraviť“ stimuláciou opravných mechanizmov tela, aby sa funkčne liečili predtým poškodené alebo nefunkčné tkanivá alebo orgány.  Už starí Gréci 700 rokov pred našim letopočtom predpokladali, že je možné regenerovať rôzne časti tela. Transplantáciu kožných štepov, vynájdenú koncom 19. storočia, možno považovať za najskorší veľký pokus o opätovné vytvorenie telesného tkaniva na obnovenie jeho štruktúry a funkcie. Pokroky v transplantácii častí tela v 20. storočí ďalej posunuli teóriu, že časti tela sa môžu regenerovať a rásť v nich nové zdravé bunky.

Pôvodná definícia regeneratívnej medicíny, navrhnutá na široké uplatnenie, zahŕňa terapie bunkami a kmeňovými bunkami, génovú terapiu, tkanivové inžinierstvo, genomickú medicínu, personalizovanú medicínu, biomechanickú protetiku, rekombinantné proteíny a liečbu protilátkami. Zahŕňa tiež známejší chemický liekopis – skrátka akýkoľvek zásah, ktorý obnoví zdravie človeka.

Prečo existuje taký záujem o kmeňové bunky?

V poslednej dobe sa terapia kmeňovými bunkami považuje za ideálnu možnosť liečby širokej škály porúch, kde konvenčné terapie neboli celkom úspešné. Rôzne klinické štúdie potvrdili výrazné zlepšenie zdravotných problémov po aplikácii kmeňových buniek. Kmeňové bunky majú schopnosť opraviť poškodené tkanivá v našom tele a okrem odstránenia príznakov tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri regenerácii.

Terapia kmeňovými bunkami funguje tak, že kmeňové bunky uvoľňujú protizápalové, anti-apoptotické a antifibrotické signály, ktorých pôsobením sa následne vytvorí prostredie priaznivé pre hojenie rán a regeneráciu tkanív. Keď sa rany hoja, obnovuje sa normálna funkcia tkaniva a bolesť sa znižuje.

Kmeňové bunky pravdepodobne sprostredkúvajú opravu tkanív prostredníctvom piatich primárnych mechanizmov:

 1.  poskytujú protizápalový účinok,
 2. vstupujú do poškodených tkanív a navádzajú na vstup do poškodeného tkaniva aj ďalšie bunky, napr. endotelové progenitory, ktoré sú potrebné pre rast tkaniva,
 3. podporujú remodeláciu tkaniva nad tvorbou jaziev,
 4. inhibujú apoptózu a
 5. diferenciujú sa na bunky kosti, chrupavky, šľachy, väzivového tkaniva.

Možnosti liečby kmeňovými bunkami

moznosti_liecby-01

Neurologické poruchy

Autizmus

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • zlepšenie kognitívnych funkcií
 • lepšia pamäť, očný kontakt, schopnosť učiť sa a verbálne schopnosti
 • lepšie správanie, vytrvalosť a trpezlivosť
 • zlepšenie psychickej sebadôvery a sociálnej adaptácie (aby svet okolo vášho dieťaťa mu
  nespôsoboval negatívne emócie).
 • zlepšenie starostlivosti o seba samého
 • zlepšenie funkcie gastrointestinálneho traktu (lepšie trávenie)
 • posilnenie imunitného systému

Alzheimerova choroba

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • zlepšenie celkového stavu pacienta; spánok a chuť do jedla; normalizácia hmotnosti
 • zlepšenie vnímania prostredia
 • zlepšenie pamäte
 • zníženie fyzických a neurologických symptómov ochorenia
 • celkové zlepšenie kvality života

Parkinsonova choroba

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • zníženie akinézy, rigidity a amplitúdy tremoru
 • psychoemočné a kognitívne zlepšenia
 • zníženie vegetatívnych abnormalít
 • zlepšenie chôdze a reči
 • Poúrazové poškodenia CNS
 • Chronický únavový syndróm
 • Amyotrofická laterálna skleróza
moznosti_liecby-05

Problémy pohybového ústrojenstva

Artritída

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • inhibícia progresie ochorenia a miernejší priebeh ochorenia
 • zníženie zápalu v kĺboch (zníženie bolesti, edému, búšenia srdca)
 • znížená slabosť a ranná stuhnutosť
 • zlepšená funkčná kapacita a každodenná životná aktivita
 • celkové zlepšenie kvality života

Osteoartritída

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • obnova kĺbových štruktúr
 • opomalenie degeneratívnych zmien
 • zníženie bolestivého syndrómu
 • zlepšenie pohyblivosti v kĺboch
 • odloženie chirurgickej liečby
 • redukcia pohybových mikroúrazov vznikajúcich pri pravidelnej námahe
 • zlepšenie kvality kĺbového a väzivového tkaniva
 • vyššia svalová sila
 • Komplikácia športových zranení
 • Zlepšenie športového výkonu
stitna

Endokrinné poruchy

Diabetes

V kombinácii s tradičnou liečbou diabetu 1. typu môžu kmeňové bunky pomôcť:

 • znížiť autoagresiu imunitných buniek proti β-bunkám
 • zabrániť zničeniu funkčných β-buniek pankreasu
 • obnoviť vlastné β-buniek pankreasu pacienta a zlepšiť ich funkčnú kapacitu
 • predchádzať komplikáciám súvisiacich s cukrovkou, ktoré postihujú najmä oči, obličky,
  periférne nervy atď.
 • zlepšiť stav od inzulínu závislých tkanív

Pri cukrovke typu 2 môžu kmeňové bunky pomôcť k:

 • obnoveniu citlivosti periférnych tkanív na inzulín
 • znížiť aterogénnu hyperinzulinémiu
 • znížiť produkciu glukózy a patologických lipidov pečeňovými bunkami
 • zlepšiť stav arteriálnych stien
 • znížiť pacientovi dávky liekov

Diabetická noha:

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • skrátenie dĺžky hojenia defektu / diabetickej gangrény
 • skrátenie dĺžky hojenia neuropatického vredu
 • tvorbu nového zdravého tkaniva a ciev
 • Poruchy štítnej žľazy
moznosti_liecby-04

Kardiovaskulárne poruchy

 • Cievna mozgová príhoda
 • Srdcovo-cievne ochorenie

Erektilna dysfunkcia

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • zlepšená potencia a libido
 • normalizácia erekcie
 • normalizácia hormonálnej rovnováhy
 • lepšie fungovanie vnútorných orgánov
 • ústup chronickej únavy
 • zlepšenie spánku a nálady
 • posilnenie imunitného systému
moznosti_liecby-02

Ochorenia tráviaceho traktu

 • Crohnova choroba
 • Cirhóza pečene
 • Peptické vredy
 • Chronická pankreatitída
 • Ulcerózna kolitída
moznosti_liecby-08

Respiračné ochorenia

Cystická fibróza

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • zlepšenie dýchania
 • zlepšená funkčná kapacita a každodenná životná aktivita
 • redukcia používania kyslíkového prístroja
 • celkové zlepšenie kvality života
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Astma
 • Chronická rinitída
 • POST COVID terapia
moznosti_liecby-09

Autoimunitné ochorenia

 • LUPUS
 • Reumatoidna artritida

Skleróza multiplex

Očakávané zlepšenia po aplikácii kmeňových buniek:

 • kratšia doba exacerbácie a dlhšie remisie
 • menej spasticity, lepšia chôdza a rovnováha
 • lepšia reč, emocionálne a kognitívne zlepšenia
 • posilnenie imunitného systému
 • zlepšené fungovanie srdca, obličiek, pečene a čriev
 • lepšia kvalita života
 • šanca vrátiť sa do práce, ak liečba prebieha v počiatočných štádiách SM
moznosti_liecby-07

Iné

 • Neplodnosť
 • Sexuálne poruchy
 • Anti – aging
 • Estetické aplikácie – liečba kožných problémov
 • Willsonova choroba
 • Huntingtonova choroba

Využívame multidisciplinárny, holistický prístup k pacientovi a to rôznymi spôsobmi –  vrátane úpravy stravy, odporučenia rehabilitácie, suplementácie chýbajúcich mikroživín, terapie regeneratívnou medicínou s použitím kmeňových buniek a vzdelávania pacientov.“

Aké kmeňové bunky používame pri aplikáciach ?

Kmeňové bunky ľudskej pupočníkovej krvi

Pupočníkovú krv daruje dobrovoľne matka, ktorá je pod kontrolou gynekológa a má krvné testy na hepatitídu B, hepatitídu C, HIV a syfilis najmenej dvakrát počas tehotenstva s negatívnym výsledkom. Tieto bunky majú fetálne charakteristiky a nemajú povrchové antigény, a preto neindukujú jav odmietnutia štepu proti hostiteľovi (GvHD).

Krv sa odoberá po pôrode zdravého dieťaťa, z pupočnej šnúry a placenty za sterilných podmienok. Kmeňové bunky sú následne izolované v špecializovanom laboratóriu. Bunky sa podrobia skríningu na mikrobiálnu kontamináciu , vylúčenie prítomnosti hepatitídy B, hepatitidy C, HIV, syfilisu zákonom predpísanými vyšetreniami. Transplantovať sa môžu iba bunky, ktoré prešli všetkými testami. Aplikácia buniek sa vykonáva rôznymi spôsobmi, individuálne, podľa potrieb a diagnózy pacienta.

Ľudské mezenchymálne kmeňové bunky z pupočnej šnúry

Pupočník je dobrovoľne darovaný matkou, ktorá je kontrolovaná počas tehotenstva, krvné testy na hepatitídu B, hepatitídu C, HIV a syfilis sa vykonávajú najmenej dvakrát počas tehotenstva s negatívnym výsledkom. Kmeňové bunky sú izolované z Wharton gélu – rôsolu z pupočníkovej šnúry. Tieto bunky majú fetálne charakteristiky a nemajú povrchové antigény, a preto neindukujú jav odmietnutia štepu proti hostiteľovi (GvHD).

Pupočníková šnúra sa odoberie po pôrode zo zdravého plodu za sterilných podmienok a nasleduje jeho spracovanie v laboratóriu. Izolované bunky sa testujú na mikrobiálnu kontamináciu, vylúčenie prítomnosti hepatitídy B, hepatitídy C, HIV alebo syfilisu. Transplantovať sa môžu iba bunky, ktoré prešli všetkými testami. Kmeňové bunky sa následne aplikujú rôznymi spôsobmi podľa ochorenia pacienta. Môžu sa používať u pacientov akéhokoľvek veku, sú vhodné aj u pacientov s autoimunitnými poruchami.

Ľudské kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva

Za aseptických podmienok sa v lokálnej anestéze z brušnej oblasti pacienta odoberie cca 100 – 150 ml tukového tkaniva liposukciou, ktorá sa okamžite odošle do laboratória na ďalšie spracovanie. Bunky sa spracujú a izolujú a cca po 3 hodinách aplikujú . Môžu byť aplikované u pacientov vo veku 18 – 60 rokov, nehrozí žiadne riziko genetických porúch.