O nás

Sme tkanivové zariadenie v Nemocnici Malacky a pracujeme s autológnymi a alogénnymi bunkami , z tuku alebo  pupočníkovej krvi, tkaniva. Aplikácia kmeňových buniek je regeneratívna terapia, ktorá má potenciál nahradiť poškodené a nefunkčné bunky . Využívame pokrok medicíny v bunkovej terapii na dosiahnutie efektívnej liečby. Intenzívne sa venujeme aj výskumnej činnosti v odboroch onkológie, kardiológie, neurológie, imunológie, diabetológie, chirurgie a ortopédie. Poskytujeme komplexné riešenie erudovaných odborníkov pod „jednou“ strechou.

Náš tím tvoria skúsení lekári a laboranti, ktorí sa roky venujú práci s kmeňovými bunkami.

MUDr. Milan Hric
(medicínsky riaditeľ , odborný garant)

Mgr. Renáta Mihályová, MBA
(General manager)

Ing. Viktor Vlček
(manažér tkanivového zariadenia, ortomolekulárne poradenstvo)

Mgr. Emília Vlček
(manager kvality, špecialista na prácu s kmeň.bunkami)

MUDr. Mgr. Karim Dakkak, MPH, MBA
(lekár)

Anna Pernecká
(zdravotná sestra)

Karolína Markovičová
(zdravotná sestra)

Mgr. Jana Pavličková
(zdravotná sestra)

Lenka Hurbanová
(laboratórny technik)

Partneri