Otázky a odpovede

Kontaktujte nás prostredníctvom emailu alebo telefonicky, kde Vám do detailov vysvetlíme celý postup. Pre posúdenie vhodnosti liečby potrebujeme poznať Váš zdravotný stav, či už osobne konzultáciou alebo zaslaním aktuálnych lekárskych správ. Keď náš lekársky tím dostane Vašu žiadosť, správy , jej preskúmanie zvyčajne trvá cca 7 pracovných dní. Po skonzultovaní stavu Vás následne kontaktujeme, aby sme prediskutovali a navrhli dostupné možnosti liečby (ak existujú) alebo Vás požiadali o ďalšie lekárske záznamy.

Liečba kmeňovými bunkami sa uskutočňuje v spolupráci s Nemocnicou Malacky priamo v Nemocnici Malacky.

Všeobecne možno povedať, že okrem počiatočnej bolesti v mieste vpichu pacient nepociťuje žiadne nepohodlie. U menej ako 10% sa vyvinula mierna horúčka, bolesti hlavy, nevoľnosť. Tieto vedľajšie účinky však nikdy netrvali dlhšie ako 24-48 hodín a zvyčajne ustúpili do 24 hodín. Neboli hlásené žiadne dlhodobé negatívne vedľajšie účinky.

Konzumácia alkoholu a fajčenie cigariet môžu byť škodlivé pre nové kmeňové bunky. Je vhodné, aby ľudia počas liečby nefajčili ani nepili.

Naše tkanivové zariadenie v spolupráci s Nemocnicami a ich gynekologicko – pôrodníckymi oddeleniami na Slovensku odoberá od zdravých žien (matiek) po pôrode pupočníkovú krv a pupočníkové tkanivo. Odoberajúci lekár na základe podrobnej zdravotnej anamnézy vyberie vhodnú zdravú darkyňu. Tá vyplní potrebnú dokumentáciu a odoberie sa jej kontrolná vzorka krvi. Krv matky sa podrobuje rozsiahlemu testovaniu na krvou prenosné ochorenia.

Vlastné kmeňové bunky sa získavajú z tuku po miniliposukcii ,v objeme cca 150 ml tuku z podbruška v lokálnej anestéze.

Kmeňové bunky sú v podstate progenitorové bunky, ktoré sú schopné regenerácie a diferenciácie na široké spektrum špecializovaných typov buniek. Po aplikácii kmeňové bunky sledujú zápalové signály z poškodených tkanív a majú viac možností na opravu týchto poškodených oblastí.

Mezenchymálne kmeňové bunky (MSCs), ktoré používame, sa považujú za multipotentné, môžu sa transformovať na rôzne typy buniek, ale nemôžu vytvoriť orgán. Pôsobia prostredníctvom protizápalovej aktivity, imunitnej modulačnej kapacity a schopnosti stimulovať regeneráciu.

Typy buniek využívané na terapiu kmeňovými bunkami u nás sú:

Mezenchymálne kmeňové bunky – ideálne na liečbu systémových autoimunitných a zápalových stavov. Tiež hrajú významnú úlohu pri regenerácii poškodeného tkaniva.

Hematopoetické kmeňové bunky – najvhodnejšie pre regeneráciu tkanív vďaka synergickému účinku revaskularizačných charakteristík CD34 + buniek v súčinnosti s funkciou mezenchymálnych kmeňových buniek na opravu tkanív.

Kmeňové bunky aplikujeme rôznymi spôsobmi, individuálne, v závislosti od ochorenia a fyzického stavu každého pacienta. Pacienti zvyčajne dostávajú niekoľko aplikácií kmeňových buniek v priebehu celého liečebného protokolu.

Intravenózne (IV) : najbezpečnejšia a najjednoduchšia metóda aplikácie kmeňových buniek do tela. Anestézia sa nevyžaduje. IV podanie zvyčajne trvá asi 1 hodinu, pacient však ostáva minimálne 4-5 hodín po podaní na pozorovanie a následne je prepustený do domáceho liečenia.

Intraartikulárna (IA) : kmeňové bunky sa aplikujú priamo do postihnutého kĺbu na operačnej sále, pri bedrách pod kontrolou RTG prístrojom . Táto metóda sa bežne používa pri artritíde. Intraartikulárna aplikácia je bezpečná a nevyžaduje anestéziu.

Lokálne – kmeňové bunky sa aplikujú priamo do postihnutej oblasti. Podľa aplikácie sa podáva lokálne anestetikum, v prípade potreby aplikácia prebieha v celkovej anestéze.

Intratekálne ( IT ) : IT podávanie je ideálne pre neurologické stavy, pretože kmeňové bunky sa vpichnú priamo do miechového kanála. To im umožňuje bunkám prístup k mieche a mozgu. Počas procedúry aplikuje skúsený anestéziológ kmeňové bunky do miechového kanála cez dolné stavce v lokálnej anestézii. Aplikácia sa uskutočňuje za sterilných podmienok na operačnej sále. Keď sú kmeňové bunky vo vnútri miechy, môžu získať prístup k mieche a do mozgu. Podanie zvyčajne trvá asi 30 minút. Pacient však ostáva na pozorovanie minimálne 6 hodín, ideálne cez noc.

Vo forme spreja do nosa – špeciálny a na mieru pripravený roztok s obsahom kmeňových buniek sa vstrekne priamo do nosovej dierky.

Liečebné protokoly sa líšia podľa choroby, fyzického stavu a iných zdravotných faktorov každého pacienta. Každý pacient je posudzovaný individuálne.

Imunitný systém tela nedokáže rozpoznať mezenchymálne kmeňové bunky z pupočníkovej krvi alebo šnúry ako cudzie, a preto nie sú odmietnuté. Tieto kmeňové bunky boli podávané niekoľkokrát tisíckam pacientom a nikdy nedošlo k jedinému odmietnutiu (ochorenie štep verzus hostiteľ). Dnes sú napr. mezenchymálne kmeňové bunky schválené na liečenie choroby štepu verzus hostiteľ v Kanade a na Novom Zélande.

Mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočnej šnúry tiež proliferujú / diferencujú sa efektívnejšie ako „staršie“ bunky, ako sú bunky nachádzajúce sa v tuku, a preto sa považujú za „účinnejšie“.

Podľa doteraz zistených testov neobsahovala pupočníková krv COVID-19.

Je dôležité objasniť, že medzi štúdiami, ktoré hľadajú prenos choroby COVID-19 medzi matkou a dieťaťom, je rozdiel, v porovnaní so štúdiami, ktoré testujú príznaky COVID-19 v pupočníkovej krvi; toto sú dve samostatné témy. Ak je človek chorý s respiračným vírusom, je veľmi zriedkavé, že sa vírus objaví v krvi. Krv pacienta ukáže protilátky proti vírusu, ale nie vírus samotný. Z tohto dôvodu napr. americká lieková agentúra FDA neodporúča 13 testov na skríning asymptomatických darcov krvi na COVID-19. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa COVID-19 objavil v pupočníkovej krvi.

Ďalšie uistenie, že sa COVID-9 neobjavuje v pupočníkovej krvi alebo v pôrodných tkanivách, pochádza zo štúdie deviatich narodených detí v čínskej provincii Wuhan. Všetkých deväť matiek trpelo zápalom pľúc COVID-19 a ich bábätká boli porodené cisárskym rezom. Zatiaľ čo batoľatá boli stále v sterilnej operačnej sále a predtým, ako sa dostali do kontaktu so svojimi matkami, boli odobraté vzorky ich plodovej vody, pupočníkovej krvi a výterov z novorodeneckého krku. Neskôr sa dozbieralo aj materské mlieko. Všetky tieto vzorky boli negatívne na COVID-19, pričom sa použil test CDC aj test RT-PCR . Preto, ak matka má COVID-19 počas tehotenstva alebo dokonca počas pôrodu, nemusí sa obávať, že vírus bude prítomný v pupočníkovej krvi alebo tkanivách placenty a pupočníka. V každom prípade, naša spoločnosť spracuje iba materiál od matky, ktorá má v čase pôrodu negatívny test a nejaví žiadne známky ochorenia.

Dospelé kmeňové bunky nie sú zahrnuté kontroverziou obklopujúcou fetálne a embryonálne kmeňové bunky. Katolícka cirkev aj južná baptistická cirkev vydali dokumenty, ktoré skutočne podporujú výskum a využívanie dospelých kmeňových buniek pri liečbe ľudských chorôb, ako eticky prijateľná alternatívu.

Bunky sú spracované v tkanivovom zariadení , ktoré pracuje pod povolením Ministerstva zdravotníctva na Slovensku. Laboratórium je umiestnené v Nemocnici Malacky a je vybavené potrebnou technológiou, čistými priestormi a odborne kvalifikovaným personálom.

Áno. Podľa potrieb každého pacienta fyzickú terapiu odporučí náš lekársky tím.

Dospelé kmeňové bunky používané na liečbu poranení miechy u nás pochádzajú z ľudského tkaniva – pupočnej šnúry . Všetky darované bunky sa testujú na prítomnosť baktérií a krvou prenosných ochorení podľa medzinárodných štandardov.

Nakoľko mezenchymálne kmeňové bunky majú privilegovaný imunitný systém, odmietnutie buniek nie je problémom a porovnávanie ľudských leukocytových antigénov (HLA) nie je potrebné. Alogénne kmeňové bunky sa môžu podávať niekoľkokrát v priebehu dní v jednotných dávkach, ktoré obsahujú vysoké počty buniek. Pupočníkové tkanivo poskytuje vysoké množstvo mezenchymálnych kmeňových buniek a stále viac dôkazov ukazuje, že tieto mezenchymálne kmeňové bunky odvodené z pupočnej šnúry sú odolnejšie ako mezenchymálne kmeňové bunky z iných zdrojov.

Náš personál Vás bude pravidelne kontaktovať, aby zistil, ako sa vám darí. Pravidelné sledovanie nám tiež pomáha vyhodnotiť celkovú účinnosť liečby. Budeme Vás kontaktovať po 1 mesiaci, 3 mesiacoch, 6 mesiacoch a 1 roku.

Vo väčšine prípadov môže trvať až dva-tri mesiace, kým sa príznaky zlepšia. Ako pri každom lekárskom zákroku, aj tu existuje riziko, že pacient nezaznamená žiadne zlepšenie svojich symptómov.

Klinické štúdie ukázali, že terapeutické účinky sa nedosahujú u všetkých pacientov, u niektorých sa účinky dosahujú až po  opakovaných podaniach, následnou rehabilitáciou, ponormi v hyperbarickej komore, zvýšením dávok buniek.

Klinické štúdie ukazujú, že čím skôr sa liečba pupočníkovou krvou podá, tým organizmus reaguje lepšie. V klinických štúdiach je preukázané, že napr. ak sa  liečba pupočníkovou krvou podávala do 3 až 10 dní po akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode u pacientov došlo k rýchlej rekonvalescencii. Podobne aj pri neurologických ochoreniach, detskej mozgovej obrne, autizme je vhodné začať čo najskôr po diagnostikovaní ochorenia.

Je potrebný ďalší výskum, ale sú známe prípady napr. dievčaťa, ktorému pri narodení poranili mozog. Mala mozgovú príhodu a prejavovala sa u nej príznaky detskej mozgovej obrny. Keď mala päť rokov, jej rodičia požiadali, aby jej bola podaná infúzia autológnych kmeňových buniek. Po troch mesiacoch sa jej kognitívny a fyzický stav dramaticky zlepšil. V jedenástich rokoch sa stala výbornou študentkou, klaviristkou, jazdkyňou a plavkyňou. Na pravej strane mala len menšie neurologické príznaky.

Bezpečnosť a účinnosť infúzií pupočníkovej krvi sa skúmala v rôznych klinických štúdiách aj u dospelých  aj detí. Pacienti dostali až 6 intravenóznych infúzií. Viacnásobné intravenózne infúzie alogénnej pupočníkovej krvi môžu byť vo väčšine prípadov bezpečným a účinným zákrokom.

Áno

  • Tehotné ženy, deti a pacienti s aktívnou, nekontrolovanou rakovinou.
  • Pacienti s aktívnymi infekciami, cca 14-20 dní po vyliečení je možné podstúpiť aplikáciu.
  • Každý, kto má poruchu krvácania alebo kto užíva lieky na riedenie krvi, si vyžaduje špeciálne vyšetrenie pred podaním kmeňových buniek.